Skip to content

De medezeggenschapsraad van de Albert Plesmanschool bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding

Oudergeleding:

mevr. Bozuwa, dhr. Zuilhof, mevr. Mertens, mevr. Van der Slikke (voorzitter) en mevr. Van der Vlist,

Personeelsgeleding:

mevr. Roosendaal, mevr. De Lange (secretaris) en mevr. Van der Maas.
U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen naar: medezeggenschapsraad@albertplesmanschool.nl
Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk aanspreken, als we elkaar tegenkomen op school.

Waarom is medezeggenschap belangrijk?

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

Hoe is de medezeggenschap georganiseerd?

Ouders en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad. De omvang van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verdeling tussen personeel en ouders en/of leerlingen is fifty fifty. In principe heeft iedere school een medezeggenschapsraad.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO). De wet op de medezeggenschapsraad geldt voor alle scholen.

Notulen MR-vergaderingen

Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen die besproken worden tijdens de MR-vergaderingen? Bekijk dan de volgende documenten:

Back To Top