Skip to content

Plusklas/LeerLab:

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan het reguliere werk in de klas hen biedt. Binnen de klas krijgen deze leerlingen verdiepingsstof aangeboden, bijvoorbeeld: verdieping door middel van een pluswerkboek voor rekenen of plusbladen voor spelling.

Leerlingen die meer uitdaging; verbreding nodig hebben, komen in de plusklas. Bij ons op IKC Albert Plesman noemen wij dit ” Het LeerLab“.

De visie van de school is: ” In ” Het LeerLab” van IKC Albert Plesman komen alle leerlingen die meer kunnen dan het reguliere schoolwerk tot hun recht!”  Daarbij wordt gewerkt aan prestaties, zelfontplooiing en sociale competenties. Dit doen we door middel van projecten, spelletjes en opdrachten.
Voorbeelden hiervan zijn: een vergelijkend warenonderzoek doen, een project over het menselijk lichaam of leren een groeimindset te ontwikkelen. Door het werk in de klas te ‘compacten’, wordt tijd gecreëerd voor verdiepingsstof of verbredingsstof. Dit betekent dat de leerlingen aan de belangrijkste instructiemomenten in de klas meedoen, maar niet alle verwerkingsstof hoeven te maken. De tijd die zij overhouden, besteden ze aan verdiepingsstof of de taak die ze meekrijgen uit ” Het LeerLab”  als weektaak.

Back To Top