Skip to content

Naast het opbouwen van kennis – de cognitieve ontwikkeling – moeten kinderen ook hun creatieve vermogens kunnen ontwikkelen. De kinderen worden op IKC Albert Plesman voorbereid op een maatschappij waarin techniek een steeds grotere plaats inneemt. Daarbij is het samen werken en samen leren erg belangrijk, maar er wordt ook veel nadruk gelegd op het zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheden. We willen de kinderen leren om te gaan met veranderende rolpatronen. Hiertoe streven we kerndoelen na, zodat zij bij het verlaten van de basisschool over een breed kennisniveau beschikken en optimaal aansluiting vinden bij het voortgezet onderwijs.

Back To Top