Skip to content

Is het lastig om het lesgeld/de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam helpt. Het fonds betaalt het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

 

Hoe werkt het?

Als ouder/verzorger kun je niet zelf een aanvraag indienen. Dit moet worden gedaan door een intermediair. Bijvoorbeeld een leerkracht of iemand van het sociaal wijkteam, de schuldhulpverlening, jeugdzorg, of een andere hulpverlener. De intermediair kent de spelregels, en kan vertellen of jouw kind in aanmerking komt. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kan je kind vaak al binnen drie weken
beginnen met sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de inschrijfkaart en neem de kaart ingevuld mee naar de intermediair.

 

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage door het fonds direct aan ons betaald.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op via rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl of via 010-47901

Wil je een aanvraag indienen? U kunt een afspraak maken met de intermediair, mw. Labrie (SMW) of dhr. H.P. Goudappel (directeur).Download alvast de inschrijfkaart en neem de kaart ingevuld mee naar de intermediair.

Back To Top