Skip to content

Met de inzet van moderne leermiddelen kunnen wij opbrengstgericht werken. Elk kind leert anders. Door het gebruik van moderne leermiddelen kunnen wij nog beter rekening houden met de aanleg en de mogelijkheden van onze leerlingen. Bovendien is ‘digitale geletterdheid’ één van de 21e -eeuwse vaardigheden die wij onze leerlingen graag meegeven. Met een leergang digitale vaardigheden ontwikkelen kinderen een stevige basis voor hun verdere digitale ontwikkeling. Enerzijds door een fundamenteel inzicht in media in het algemeen en digitale en sociale media in het bijzonder. Anderzijds door op jonge leeftijd competenties te ontwikkelen waarmee ze niet alleen het gebruik maar ook de ontwikkeling van software in de basis begrijpen.

Back To Top