Een goede basis
voor het uitvliegen

Ruimte
voor talent

Leren van en
met elkaar

Uitdagend,
ondernemend
en betrokken

Zien en
gezien worden

Samen bouwen aan
de toekomst

De schoolcoach begeleidt de nieuwe leerkrachten en de zittende leerkrachten als het gaat om vragen betreffende het persoonlijk, pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.

Hij/zij ondersteunt de (startende en zittende) leerkracht bij het ontwikkelen van zijn/haar competenties.

De schoolcoach speelt een duidelijke rol in een lerende schoolorganisatie. Dit kan in de vorm van begeleiding en in de vorm van schoolcoaching. De leerkracht staat centraal, waardoor de motivatie, het zelfvertrouwen en de professionele groei van de leerkracht wordt vergroot.

Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van het onderwijs vergroot wordt en dat komt de leerling ten goede. De ontwikkeling van de leerkracht is dan ook een onderdeel van een lerende organisatie.

Op IKC Albert Plesman is mw. Van der Kaaden de schoolcoach.