Skip to content

–             Bewegingsonderwijs

Lekker Fit!
De Albert Plesmanschool is een Lekker Fit! school. Met dit programma zet de gemeente zich in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen. Samen met onze twee ‘Gymleerkrachten Nieuwe Stijl’ bieden we leuke, creatieve en educatieve lessen aan om de leerlingen bewust te laten worden van een gezonde leefstijl, waarin gezonde voeding en beweging centraal staan.

Groep 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 krijgen 3x in de week 45 minuten vakkundig bewegingsonderwijs (inclusief zwemonderwijs voor de groepen 4 en 5). Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding (lange of korte broek en t-shirt) en zaalschoenen met stevige zool (zonder zwarte zolen) nodig. Indien uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen met de gymles, wilt u dan een briefje meegeven? De kinderen mogen tijdens de gymles een flesje water meenemen.

Fitmeter
De gymdocent houdt een Motorisch Leerlingvolgsysteem bij voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Hiervoor wordt vooraf aan de ouders actieve toestemming gevraagd. De resultaten worden verwerkt in de zogeheten ‘Fitmeter’. De gegevens hiervan worden middels het Lekker Fit! rapport gedeeld met de ouders.

Extra gym
Drie dagen in de week worden er naschoolse lessen aangeboden, eigenlijk dus ‘Extra gym’, waar kinderen vrijwillig en gratis extra mogen komen sporten. Deze dagen zijn gebonden aan een groep, dus de kinderen sporten met leeftijdsgenootjes.

Lekker-Fit!-coach
Door de GGD is een LF!-coach aan de school verbonden. Voor onze school is dit Ellen Jacobs. Een keer per jaar nemen de schooldiëtiste en de vakleerkracht een ‘Fittest’ af bij de kinderen. Hier wordt o.a. uithoudingsvermogen getest en worden de kinderen gemeten en gewogen. . Voor het afnemen van de fittest en de verwerking va de gegevens wordt via een formulier eenmalig actieve toestemming van de ouders gevraagd. Mocht er een reden zijn om hierover in gesprek te gaan met de LF!-coach dan nemen we contact met u op. Natuurlijk kunt u ook zelf bij haar of ons aangeven als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw kind of als u vragen heeft over voeding/hulp wil bij een gezonder eet-/leefpatroon.

Kleutergym
De groepen 1 en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht (buiten of in de speellokaal). Er wordt 2 keer per week op materialen in de speellokaal gegymd, waarvan 1x gegeven door een vakleerkracht. De kinderen gymmen in hun ondergoed en op blote voeten.

Clinics
Kennismakingslessen/clinics worden een paar keer per jaar tijdens de gymles gegeven in samenwerking met sportverenigingen uit de buurt. Deze lessen worden wisselend aangeboden voor de groepen 1 t/m 8.

Lekker Fit! eten en drinken op school:

  • Wij eten op alle schooldagen alleen fruit in de kleine pauze.
  • Wij stimuleren de kinderen om minimaal twee momenten per dag water te drinken.
  • Wij stimuleren de kinderen om ‘gezond’ te trakteren. Eén is genoeg en klein is oké.
  • 2x per jaar wijzen wij een winnaar aan voor de leukste/origineelste Lekker Fit! traktatie.

Onze twee gymleerkrachten Nieuwe Stijl:

  • Mevrouw Duinkerken – aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.
  • Mevrouw Meijer – aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

–              Rooster bewegingsonderwijs:

De groepen 1 en 2 krijgen minstens twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Zij doen dit in hun ondergoed. Bij goed weer spelen de kleuters buiten en bij slecht weer gaan ze vaker naar het speellokaal. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nemen sportkleding mee om in te gymmen: korte broek en t-shirt of turnpakje. Gymschoenen zijn verplicht.  Wilt u op de gymdagen uw kinderen géén sieraden laten dragen?

Gymrooster

groep

3        maandag, dinsdag en donderdag
4a      dinsdag en donderdag
4b      dinsdag en donderdag
5        dinsdag en donderdag
6        maandag, dinsdag, en vrijdag
7        maandag, dinsdag en vrijdag
8        maandag, donderdag en vrijdag

–              Zwemmen
De kinderen van de groepen 4 en 5 krijgen een les bewegingsonderwijs in zwembad ‘De Zevenkampse Ring’. De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een briefje van de gemeente Rotterdam, waarop zij kunnen verklaren dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat hun kind aan het schoolzwemmen deelneemt. De lessen worden gegeven door zweminstructeurs onder de pedagogische verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het vervoer van en naar het zwembad vindt plaats per bus.

–              Zwemtijden

Groep 4 en 5 zwemmen om de week volgens een rooster, dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt.

groep vertrek bus zwemtijden
maandag  alle groep 4 leerlingen 13.05 uur 13.30-14.30 uur
maandag  alle groep 5 leerlingen 13.05 uur 13.30-14.30 uur
Back To Top