Een goede basis
voor het uitvliegen

Ruimte
voor talent

Leren van en
met elkaar

Uitdagend,
ondernemend
en betrokken

Zien en
gezien worden

Samen bouwen aan
de toekomst

Bij ons op school zijn studenten van de lerarenopleiding en de opleiding onderwijsassistent van harte welkom.
Met InHolland en Zadkine heeft ons bestuur een overeenkomst, maar ook studenten van andere pabo’s en roc’s lopen regelmatig bij ons stage.
Alle stagiares werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en de schoolopleider.

Wil jij  bij ons stage komen lopen?

Bel 0104215313 en vraag naar mevrouw van der Kaaden, of mail naar m.vanderkaaden@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor een maatschappelijke-, of snuffelstage vraag je naar de heer Goudappel, of mail naar h.goudappel@kindenonderwijsrotterdam.nl