Een goede basis
voor het uitvliegen

Ruimte
voor talent

Leren van en
met elkaar

Uitdagend,
ondernemend
en betrokken

Zien en
gezien worden

Samen bouwen aan
de toekomst

IKC Albert Plesman

Directeur:
dhr. H.P. Goudappel
h.goudappel@kindenonderwijsrotterdam.nl

Intern begeleiders:
mevr. T. van der Maas
t.vandermaas@kindenonderwijsrotterdam.nl

mevr. J. van ’t Zelfde
j.vantzelfde@kindenonderwijsrotterdam.nl

Bezoekadres:
Nieuwe Ommoordseweg 99
3068BS Rotterdam
Postadres: Postbus 8544
3009 AM Rotterdam

Telefoon:
010 – 421 53 13

Administratie:
administratie@albertplesmanschool.nl

Rekeningnummer:
NL69INGB0663390605