Skip to content

De Overstap naar het VO

Het is elk jaar weer een groot avontuur. Voor de ouders, voor de leerlingen, eigenlijk voor iedereen die betrokken is bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. We werken er met zijn allen aan dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij hebben we maar één doel voor ogen: elke leerling op de meest passende plek in het vo. De presentatie van 10 december kunt u downloaden. voorlichting vo 1920

Back To Top