Skip to content

Albert Plesmanschool en KSH vormen eerste IKC in Ommoord

Vrijdag 10 januari beleefde de Albert Plesmanschool een historische dag in haar 45 jarig bestaan. De school en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Kinder Service Hotels (KSH) gaan nog nauwer samenwerken onder de naam IKC Albert Plesman. Op een Integraal Kindcentrum werken kinderopvang en onderwijs nauw samen. Voor de feestelijke opening verzamelden alle leerlingen, ouders, medewerkers en genodigden in de gymzaal. Na de officiële opening genoten de kinderen de rest van de schooldag van poppenkast en workshops.

In de geest van Albert Plesman (o.a. oprichter van de KLM en Universiteit Nijenrode) begroet de bemanning van vlucht IKC3068 alle aanwezigen. Uiteraard herkennen zij al heel snel captain Corina Tippens, vestigingsmanager van KSH Ommoord, en captain Henk-Piet Goudappel, directeur van de Albert Plesmanschool.

Na 12 jaar samenwonen, gaan we vandaag trouwen
Directeur Goudappel: “Ruim 45 jaar geleden startte de Albert Plesmanschool in Ommoord, een wijk in aanbouw. Als in 1985 de Wet op het Basisonderwijs (lagere school en kleuterschool worden één) van kracht wordt, is de Albert Plesmanschool één van de elf Nederlandse experimenteerscholen, die het basisonderwijs vorm hebben mogen geven. In 2008 wordt de school verbouwd en trekt KSH in met hun buitenschoolse opvang. Weer wat later breiden we met een peuterspeelzaal, De Helikopter, het aanbod uit. Sinds een aantal jaar is er KSH Kinderdagverblijf Ommoord. In de jaren dat de school en de opvang samenwerken groeien ze steeds verder naar elkaar: een fijne plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen leren en zich ontwikkelen. Eigenlijk kun je zeggen: na een aantal jaar te hebben samengewoond, gaan we vandaag trouwen”.

Onthulling van een nieuw logo
Voor de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst nemen Jacqueline Perotti, general manager van KSH, en Rolf van den Berg, voorzitter van College van Bestuur van de Stichting kind en onderwijs Rotterdam plaats achter de tafel. Met het plaatsen van de handtekening op de samenwerkingsovereenkomst is IKC Albert Plesman een feit.

Vervolgens wordt overgegaan tot de tweede plechtigheid: mevrouw Tippens en mijnheer Goudappel nemen plaats bij een groot bord dat bedekt wordt met een kleed. Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Het nieuwe logo, dat tot dit laatste moment een groot geheim is gebleven, ontvangen de leerlingen met veel enthousiasme, gejuich en geklap!

Zoveel enthousiasme betekent dat de ontwerper van het logo, Peter de Jong, die ook aanwezig is, bedankt wordt met een ovationeel applaus. Voordat de kinderen gewapend met een boardingpass terug keren naar school, volgt nog een onverwachte verrassing. Corina Tippens overhandigt een fraaie dubbelfiets voor de kleuters.

Dan is het voor de kinderen tijd om aan de feestelijke ochtend een vervolg te geven in de vorm van workshops op het gebied van sport, creativiteit, techniek en spel. Voor de peuters en de kleuters is er een leuke poppenkast voorstelling. Alle kinderen van IKC Albert Plesman genoten ervan!

Back To Top