Skip to content

Bijna 22 miljoen euro om het lerarenterkort in Rotterdam terug te dringen

ROTTERDAM – De gezamenlijke schoolbesturen uit Rotterdam krijgen van het Rijk 21,8 miljoen euro verdeeld over de komende 4 jaar, om het lerarentekort in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen. De schoolbesturen zijn blij met het extra budget omdat het terugdringen van het lerarentekort zowel in het belang van de leerling als in het belang van de leerkracht en de onderwijskwaliteit is.

Realisatie op school

Onderwijsminister Arie Slob maakte bekend dat de grote steden in Nederland extra budget krijgen om de strijd aan te gaan met het lerarentekort. Voor Rotterdam betekent dat een bedrag van € 21.874.526,- verdeeld over vier jaar. De schoolbesturen zijn blij met de extra financiële ruimte omdat daarmee maatregelen genomen kunnen worden. Dat gebeurt op school- en wijkniveau. Per situatie wordt bekeken welke maatregel het beste past, scholen krijgen vervolgens zelf budget om de maatregelen uit te voeren.

Lerarentekort

Het lerarentekort in Rotterdam is groter dan tot noch toe werd aangenomen. Bijna vijfduizend kinderen in Rotterdam komen in aanraking met het lerarentekort. Het gaat dan om kinderen die geen vaste groepsleerkracht hebben, voor korte of langere tijd. Zij krijgen te maken met het opdelen van de groep, uitzendkrachten of stagiaires die lesgeven, onbevoegde leraren voor de klas of – in het ergste geval – geen onderwijs.

Slim organiseren

Om hier een einde aan te maken hebben de Rotterdamse schoolbesturen gezamenlijk een noodplan geschreven: ‘Slim organiseren PO en SO Rotterdam’. Medewerkers uit het onderwijs hebben mee kunnen denken en -praten. In het plan worden maatregelen benoemd die het lerarentekort aanpakken. De focus ligt hierbij op onderwijskwaliteit op de korte én middellange termijn. Door het onderwijs slimmer te organiseren, kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van het lerarentekort met behoud van de onderwijskwaliteit.

Back To Top