Skip to content

Richtlijnen na de zomervakantie

De belangrijkste punten uit het huidige protocol op een rijtje
We hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen
per groep.
Hygiënemaatregelen
 Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
• Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang.
• Gebruik van papieren handdoekjes.
• Oppervlakten reinigen met water en zeep.
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op contactpunten en
de toiletbediening.
Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
Thuisblijfregels
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft of hoest
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school
en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste
contact met die persoon, thuisblijven.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
Bovenstaande richtlijnen betreffende de thuisblijfregels gelden ook voor het personeel.

Back To Top