Skip to content

Eindtoets groep 8

Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken en hebben de scholen de keuze uit vijf eindtoetsen. A-VISION heeft één van de alternatieven ontwikkeld: de eindtoets ROUTE 8. Deze toets is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De verplichte eindtoets
Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen.

Het schooladvies
De leerkracht geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

ROUTE 8
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag. Uw kind krijgt een eigen inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.

Adaptief
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt hij/zij wel altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar kunnen. Dit werkt prettig voor uw kind en zo min mogelijk belastend.

Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 moet worden gemaakt in de wettelijk vastgestelde periode, deze loopt van 15 april tot en met 15 mei. De school van uw leerling bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Wij maken de toets op donderdag 29 april. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Rapportage
De rapportage ontvangt u via de school van uw kind. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het toetsadvies voor het voortgezet onderwijs en de behaalde referentieniveaus weergegeven.

Schooladvies
De leerkracht van uw kind heeft vooraf aan de eindtoets een advies gegeven. Mocht er uit de eindtoets een hoger plaatsingsadvies naar voren komen dan het schooladvies, dan moet het advies voor het voortgezet onderwijs worden heroverwogen. Let op: uitzondering hierop is het toetsadvies PRO/VMBO BB. Indien uw kind het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen en PRO/VMBO BB scoort op de eindtoets, dan hoeft het schooladvies niet te worden heroverwogen. Indien er een lager advies uit de eindtoets komt, dan wordt het schooladvies gehanteerd.

Referentieniveaus
Op de rapportage worden de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd.

Back To Top