Skip to content

Veilig Verkeer les over de dode hoek – Groep 7 en 8

Donderdag 13 juni – Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld ongeveer 20 doden en 40 tot 50 zwaargewonden als gevolg van dode hoekongevallen. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Door kinderen te leren zich veilig te gedragen rondom grote voertuigen, kunnen veel ongevallen voorkomen worden.

In de klas wordt met behulp van een speciaal ontwikkelde film inzichtelijk gemaakt waar de leerlingen zich op moeten stellen in de omgeving van een groot voertuig. De kinderen leren twee duidelijke vuistregels: “Blijf rechts en ruim achter” en “Houd minstens drie meter afstand”. Deze film wordt afgesloten met een quiz om opgedane kennis te testen en de belangrijkste zaken te herhalen. Tijdens de praktijkles ervaren de kinderen in kleine groepjes wat de dode hoek is door zelf achter het stuur plaats te nemen in de vrachtwagen. Verder wordt met vier verschillende spelborden van kruispunten aan de hand van opdrachten de geleerde kennis uit de film toegepast.

Het dodehoeklesproject is gericht op groep 7 en 8 van de basisschool en bestaat uit een theorie- en een praktijkles. Kinderen leren aan de hand van een interactieve les met een filp en een quiz wat de dode hoek nu eigenlijk inhoudt en brengen die kennis rondom de vrachtauto direct in de praktijk.

Op onze Facebookpagina zijn meer foto’s te vinden:

Back To Top