Een goede basis
voor het uitvliegen

Ruimte
voor talent

Leren van en
met elkaar

Uitdagend,
ondernemend
en betrokken

Zien en
gezien worden

Samen bouwen aan
de toekomst

Techniek is overal om ons heen en is heel belangrijk voor onze samenleving. De techniek ontwikkelt zich snel en iedereen komt er mee in aanraking.

Kinderen moeten leren dat veel om ons heen gebaseerd is op technische ontwikkelingen en dat techniek niet ingewikkeld is, maar dat technische kennis en vaardigheden nuttig zijn. Ontwikkelen van deze kennis en vaardigheden passen bij uitstek bij onze missie ‘’ Als basis voor het uitvliegen’’.

Door de lessen willen we de kinderen enthousiast maken voor wetenschap en techniek, zodat bij keuzes in het vervolgonderwijs een technische opleiding zeker overwogen zal worden.

Techniek werkt als ontwikkelingsinstrument om andere talenten bij kinderen aan te spreken en draagt er toe bij dat kinderen zich op een brede manier ontwikkelen. Tijdens de technieklessen leren de kinderen op een andere manier. Techniek vraagt om probleemoplossend denken en dat kan weer als hefboom werken bij andere vakken.

Met het techniekonderwijs willen we ertoe bijdragen dat de leerlingen die gebaat zijn bij andere leerstijlen aangesproken worden door de handelende werkvormen die in het techniekonderwijs vanzelfsprekender gehanteerd worden. Dit draagt ongetwijfeld bij aan hun gevoel van competentie en autonomie en daardoor aan hun welbevinden.

Het techniekonderwijs levert een grote bijdrage aan het samen ontdekken/ ontwerpen/ maken/ gebruiken. Coöperatieve werkvormen krijgen als vanzelf een plek. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de sociale vaardigheden van onze leerlingen.

Voor de doorgaande lijn in de lessen verzorgt  een vakleerkracht Wetenschap en Techniek de lessen vanaf schooljaar 2019/2020. Hierbij gebruiken we de leskisten van de Maak-o-theek. Daarnaast hebben we nog losse lessen die aansluiten bij andere vakken, lessen van gastdocenten (ouders die vanuit hobby of beroep iets met techniek doen), excursies en projecten.