Plesmanschool-banner7.jpg

Basispoort en privacy

Beste ouders,

Op maandag 24 november heeft RTL een nieuwsitem uitgezonden waarin wordt gesteld dat scholen en Basispoort de wet op de privacy schenden. Dat is voor ons aanleiding om u hierop een toelichting te geven. Ook onze school werkt namelijk met educatieve software die we via Basispoort benaderen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij privacy gaat het wettelijk gezien om alle gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dus: verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen enzovoort. In Nederland wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft alleen algemene uitgangspunten die offline en online moeten worden toegepast.

Hoe eerbiedigen wij de Wet bescherming persoonsgegevens?

Om te kunnen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) doen wij het volgende:

  1. Wij verzamelen gegevens met als doel onze primaire taak te kunnen uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs.
  2. De gegevens worden alleen verwerkt om dat doel te bereiken.
  3. Wij verzamelen niet meer data dan nodig is om dit doel te bereiken.

Welke doelen hebben wij voor het verzamelen en verwerken van gegevens?

Er zijn voor ons verschillende redenen om gegevens te verzamelen en te verwerken.  Zo hebben we bijvoorbeeld uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens gevraagd bij de inschrijving. Deze gegevens hebben wij ook nodig om met u in contact te kunnen treden.
Deze basisadministratie gegevens staan bij ons in een Leerling Administratie Systeem (LAS, iedere school is wettelijk verplicht dit te hebben). Dit systeem gebruiken wij om uw kind goed in zijn ontwikkeling te volgen. De leverancier van dit systeem (ROVICT) verklaart de gegevens voor geen ander dan eerder gesteld doel te verwerken. Daarnaast verzamelen wij gegevens met als doel inzicht te verkrijgen in de leerresultaten van onze leerlingen. De onderwijsbehoefte van onze leerlingen wordt hierop afgestemd. Het is voor een leerkracht van belang om te kunnen zien wie welke opgaven heeft gemaakt en of een leerling het lesmateriaal onder de knie heeft voordat nieuwe leerdoelen geformuleerd kunnen worden. Sommige van deze leerresultaten worden digitaal verwerkt door educatieve uitgeverijen (via Basispoort). Zij verklaren dat de leerresultaten van de leerlingen altijd binnen het domein van de school en het leermiddel blijven. De educatieve uitgeverijen verzamelen de leerresultaten van de leerlingen niet en geven deze ook niet door aan derden.
Wanneer de leerresultaten op een andere manier worden verzameld (bijvoorbeeld middels opgaven gemaakt in een schrift), kunnen deze toch digitaal worden verwerkt door ons. De resultaten worden dan opgeslagen op onze server. Onze server wordt beheerd door een externe partij (Actacom). Ook deze leverancier waarborgt de privacy van onze leerlingen en garandeert dat leerling gegevens daar veilig opgeslagen staan.
Tenslotte, wanneer leerlingen onze school verlaten, zullen wij zorg dragen voor een veilige gegevensoverdracht via OSO (overstap service onderwijs). De gegevens gaan dan via een beveiligde verbinding rechtstreeks van ons LAS naar het LAS van de nieuwe school. Voordat wij onze gegevens overdragen zullen we schriftelijk toestemming aan de ouders vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met de directie van de school.

Welkom

Bekijk hier onze webclipPromovideo

Kalender