Plesmanschool-banner8.jpg

4 jaar…en nu naar school

U hebt net uw kind opgegeven op onze school. Wij heten u en uw kind van harte welkom. Het duurt niet lang meer of uw kind begint daadwerkelijk met het volgen van het basisonderwijs. Een belangrijke periode in het leven van uw kind, die de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw kind. In deze brief willen we u wat tips geven om het starten op de basisschool zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen en hoe u uw kind op de basisschool kunt voorbereiden.

Zelfstandigheid.

fotovoor4jaar1Op onze school beginnen we in groep 1 al met Zelfstandig Werken. Dit houdt in dat we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen stimuleren. We streven ernaar dat de kinderen leren om zelf te werken en te spelen, zonder meteen een beroep te doen op de leerkracht. Dit omdat de leerkracht niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, maar ook observeert, begeleidt en instructies geeft aan kleine groepen en/of individuele leerlingen. Tevens vinden wij Zelfstandig Werken belangrijk omdat de kinderen zullen ervaren dat ze ook zelf veel kunnen doen en kleine probleempjes kunnen oplossen. Dit laatste draagt ook bij aan een goede ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Hierom is het belangrijk om thuis eens te kijken hoe u de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van uw kind kunt bevorderen.

Wat kunt u uw kind thuis al leren?
  • U kunt uw kind stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen. U kunt een handeling voordoen en tegelijkertijd zegt u wat u doet. De taal zal uw kind ook helpen om te begrijpen wat er van hem/haar wordt verwacht. Daarna laat u het uw kind doen. Hier bedoelen we bepaalde situaties uit het dagelijks leven, zoals aan- en uitkleden, zelf douchen/wassen, speelgoed opruimen etc.
  • Zelfstandigheid is ook zelfstandig denken. Als er kleine probleempjes zijn in de dagelijkse gang van zaken, is het goed om eens aan uw kind een oplossing te vragen. Gezamenlijk kan het probleempje worden opgelost.
  • Zelf en zelfstandig spelen is voor kinderen soms erg moeilijk. U kunt uw kind een beetje op weg helpen met het spel, maar geef duidelijk aan dat u daarna een poosje niet bereikbaar bent (een periode van ongeveer 10 minuten is goed om mee te beginnen. Later kunt u dit gaan uitbreiden ). Als uw kind zich toch binnen de door u gestelde tijd bij u meldt, kunt u later met uw kind samen de afspraken bespreken.
Luisterhouding.

Op onze school beginnen we elke ochtend en elke middag in de kring. De kring is een heel belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Niet alleen praten we met elkaar, maar er worden verhalen verteld, taal- en rekenactiviteiten worden aangeboden en er vindt ook geregeld klassikale instructie plaats in de kring. Als blijkt dat er kinderen zijn die in de kring die niet goed meedoen (dit kan te maken hebben met een minder goede luisterhouding of dat een kind e.e.a. niet begrijpt ), zullen wij op school er veel aan doen om het kringgedrag te verbeteren. Hieronder geven we u wat tips en mogelijkheden hoe u bij kunt dragen aan de ontwikkeling van het kringgedrag.

Wat kunt u thuis doen?
  • Praat veel met uw kind. Laat uw kind voor het naar bed gaan iets vertellen over zijn/haar dag. U kunt zelf ook iets aan uw kind vertellen over uw dag.
  • Zorg ervoor dat als u iets met uw kind bespreekt dat u de aandacht van het kind heeft en hij/zij van u. Oogcontact is hierbij erg belangrijk.
  • Lees uw kind elke dag een stukje voor, eerst kleine stukjes en later iets meer. Informatie over goede boeken op leeftijdsniveau van uw kind kunt u in de bibliotheek krijgen.
Uw kind wegbrengen naar school.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om afscheid te nemen van hun ouders. Maar er zijn ook ouders die het moeilijk vinden om hun kind weg te brengen.
Daarom is het belangrijk om het afscheid zo kort mogelijk te houden en zo normaal mogelijk te doen over het naar school gaan. Iedereen gaat tenslotte naar school!
Sommige kinderen moeten erg huilen bij het afscheid, maar meestal is dit zo weer over (tikt u dus bijvoorbeeld niet tegen het raam, dit maakt het afscheid nemen alleen maar ingewikkelder – voor uw kind, maar ook voor u). Mocht het huilen echt niet overgaan, dan neemt de groepsleerkracht wel contact met u op. Dit kunt u ook van te voren met de leerkracht afspreken.
Als u uw kind haalt, is het verstandig om niet in het bijzijn van het kind te vragen of het “snel weer over was”. U legt dan extra de nadruk op het huilen bij het afscheid.
Als u thuis komt, is het fijner om met uw kind te spreken over wat het allemaal gedaan heeft, niet over het huilen bij het afscheid. Veel aandacht schenken aan het huilen kan het volgende afscheid moeilijker maken voor uw kind.

Zindelijkheid.

fotovoor4jaar2Wij gaan er vanuit dat, als uw kind vier jaar is en bij ons op school gaat starten, uw kind zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mogelijkheden niet om naast ons werk als groepsleerkracht, ook de zindelijkheid te trainen. Het is voor uw kind zelf ook prettiger als hij/zij zindelijk is.
Natuurlijk letten wij erop dat uw kind – indien nodig – bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. Soms gebeurt er nog wel eens een “ongelukje“. Dit is echt niet erg en we zullen uw kind natuurlijk verschonen. De kleding van school verwachten we wel weer schoon terug op school.

Veel plezier!

fotovoor4jaar3We hopen dat uw kind een hele gezellige en goede tijd tegemoet gaat op onze school. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Hebt u vragen over de ontwikkelingen en/of het functioneren van uw kind, kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht.

 

Welkom

Bekijk hier onze webclipPromovideo

Kalender